11 feb 2014

Omläggning lån

Av styrelsen | 2014-02-11 10:47

Ett av föreningens tre lån löpte ut den 30 Januari 2014 (ca 18 mkr).

Under hösten 2013 genomförde styrelsen upphandling av nytt lån (8 banker tillfrågades); i slutändan blev det fortsatt förtroende för Handelsbanken. I samband med omläggning valdes att amortera 1 mkr och ändra till rörlig bindningstid (3 månaders) för denna del.

Efter omläggning har föreningen lån enligt följande:

Lån Belopp [mkr] Ränta [%] Bindningstid
1 17 2,04% 2014-04-30
2 20 3,16% 2015-01-30
3 18 3,60% 2017-01-30
Summa 55