29 sep 2014

Uppföljning garantibesiktning 2013

Av styrelsen | 2014-09-29 21:25

Uppföljning kring garantibesiktning som genomfördes 9-11 december 2013:

I lägenheter:
JM har meddelat att alla besiktningsanmärkningar inne i lägenheter nu blivit åtgärdade och signerade av boende.

Styrelsen har inte fått någon sammanställning som bekräftar detta. Om medlemmar menar att de fortfarande har besiktningsanmärkningar som inte blivit åtgärdade ber vi vederbörande påminna Ronny Pålsson på JM, ronny.palsson@jm.se, för åtgärd.

Utanför lägenheter:
Några få besiktningsanmärkningar kvarstår utanför lägenheter att åtgärda (bl.a. några målningsarbeten i garaget, m.m), så där är JM ännu inte klara.