30 okt 2014

Garageutfart

Av styrelsen | 2014-10-30 20:20

GarageportVi har uppmärksammat risken för kollision vid garage-porten. Därför har vi nu satt upp 2 signallampor för att öka uppmärksamheten hos omgivningen vid utfart.

Ljusen blinkar hela tiden då porten inte är stängd.