9 feb 2016

Omläggning lån

Av styrelsen | 2016-02-09 18:01

Omläggning av ett av föreningens tre lån genomfördes 2016-01-30 (lån 2, nedan). Nytt lån tecknades, efter upphandling, i Handelsbanken. Denna gång valdes att binda lånet på tre år. Visserligen blev räntesatsen något högre än före omläggning, men föreningens räntekostnader år 2016 väntas minska med ca 20 000 kr jämfört med år 2015; tack vare lägre låneskuld.

Efter omläggning har föreningen lån enligt följande:

Lån Belopp [mkr] Ränta [%] Bindningstid
1 17 0,81% 2017-01-30
2 17 0,97% 2019-01-30
3 18 3,60% 2017-01-30
Summa 52