1 nov 2016

Inför garantibesiktning (5 års)

Av styrelsen | 2016-11-01 07:16

Föreningen har börjat planera för en 5-årsbesiktning. Datum för besiktning är ännu inte fastställd, men garantitiden slutar 2016-12-19 kl 24 för de delar som omfattas av 5 års garantitid. Garantitiden för vitvaror (kyl/frys, spis, microugn m.m.), blandare/VS-armaturer och tapetdragningar är två (2) år och slutade 2013-12-19.

Styrelsen behöver hjälp av medlemmarna för att fånga in brister vi vill ta upp på garantibesiktningen. Vi ber lgh-innehavaren att påtala eventuella brister man bedömer att vi kan lasta entreprenören, t.ex.:

  1. sprickor i väggar/tak
  2. sprickor i kakel i toalett/badrum/kök
  3. avloppslukt till följd av låg vattennivå i toalettstol
  4. dålig avrinning avlopp trots att man rengjort och rensat vattenlås
  5. iakttagelser från allmänna utrymmen, tekniska installationer, hissar, m.m.

För att sammanställa reklamationer mot entreprenören har föreningen öppnat en speciellt e-postadress; reklamation@brflundvaster2.se senast 2016-11-28. Fel som inte kan lastas entreprenören felanmäls till felanmalan@brflundvaster2.se likt tidigare.

Glöm inte att ange kontaktuppgifter i samband med reklamation såsom: adress och lägenhetsnummer, lägenhetsinnehavare, telefonnummer och e-postadress.

Observera att det är viktigt att vi reklamerar brister innan besiktningen. Utdrag ur vårt entreprenadkontrakt, angående garantibesiktning 5 år:

”Före utgången av den femåriga garantitiden verkställs ytterligare en garantibesiktning om Beställaren så påkallar. En sådan garantibesiktning omfattar endast arbeten med fem års garantitid och då endast de delar för vilka beställaren har lämnat reklamationer under garantitiden.”