3 dec 2016

Avgift och hyra 2017

Av styrelsen | 2016-12-03 22:23

Föreningens ekonomi är god och stabil. Styrelsen har beslutat att inte ta ut någon årsavgift för januari 2017, övriga månader tas oförändrad årsavgift. Detta motsvarar en rabatt om 8 % på helåret, eller i årsmedelvärde 530 kr/kvm. Viss justering av avgift för varmvatten och el görs, införs först vid avläsningsperiod som börjar 2017-02-01. Prisbasbeloppet för 2017 är beräknat till 44 800 kr.

Vid styrelsemöte 2016-11-28 beslöts om avgifter och hyra för 2017 enligt följande:

Årsavgift lägenhet: medelvärde 530 kr/kvm jan-2017 avgiftsfri
Hyra garageplats: bil 650 kr/mån
MC/moped 325 kr/mån
oförändrad
Bredband: 216 kr/mån oförändrad
Varmvatten: 47,67 kr/m3 tidigare 48,36 kr/m3
El: 0,96 kr/kWh tidigare 1,00 kr/kWh
Pantsättningsavgift: 448 kr (1 % prisbasbelopp) justerat pbb
Överlåtelseavgift: 1 120 kr (2,5 % prisbasbelopp) justerat pbb
Påminnelseavgift: 60 kr oförändrad