12 sep 2016

Nödbelysning i trapphus

Av styrelsen | 2016-09-12 21:43

ficklampa_nödbelysningTrapphusen har nu försetts med ficklampor som fungerar som nödbelysning. Lampan laddas så länge den sitter i hållaren och tänds automatiskt vid strömavbrott.

Ficklampan skall endast användas i nödsituation och får inte bortföras.