6 mar 2012

Information från styrelsen – mars 2012

Av styrelsen | 2012-03-06 17:24

Hemsida

I dagarna går ett nytt infoblad ut till medlemmarna. Föreningen kommer i fortsättningen företrädesvis gå ut med information till medlemmarna via hemsidan.

Lånebindning

Föreningen har nu tecknat lån för finansiering av fastigheten. Arbetet utföll på följande sätt:

Lån
Belopp
[kr]
Ränta
[%]
Ekonomisk plan Årsränta
[kr]
Villkors-
ändringsdag
1
18 140 000 3,04% 3,50% 551 456 2014-01-30
2
20 000 000 3,16% 4,40% 632 000 2015-01-30
3
18 140 000 3,60% 5,20% 653 040 2017-01-30
Summa 56 280 000 1 836 496

Jämfört med ekonomisk plan sparar föreningen över 630 000 kr/år (!) i minskade ränteutgifter.

Teknisk förvaltning (fastighetsskötsel)

Teknisk förvaltning innefattar bl.a: fastighetsjour, skötsel av installationer (t.ex. värmeundercentral och ventilationssystem), inre skötsel (t.ex. städning våningsplan och trappor), yttre skötsel (t.ex. vinterhållning).

Föreningen använder Lawe’s Fastighetsservice för utförandet. Felanmälan avseende teknisk förvaltning skall i första hand gå via föreningens kontaktperson, Elisabeth Sundqvist (lgh 5-1001), elisabeth.sundqvist@brflundvaster2.se.

Nycklar

Föreningens kontaktperson avseende nycklar är Kai Asp (lgh 6-1502), kai.asp@brflundvaster2.se. Om du behöver fler nycklar till din lägenhet, eller om du blivit av med nyckel, kontakta Kai för information om hur du skall gå till väga.

Garageplatser

Föreningens kontaktperson avseende garageplatser är Lars-Erik Dahlström (lgh 6-1403), lars-erik.dahlstrom@brflundvaster2.se. 1 st fjärrkontroll per garageplats ingår i hyresavtalet och delas ut av Lars-Erik.

Årsstämma

Årsstämma planeras hållas onsdagen 23 maj kl 18:30 i Änglagården, Västerkyrkan, Byggmästaregatan 21 i Lund. Motioner/förslag inför årsstämma skall sändas till styrelsen (styrelse@brflundvaster2.se) senast 2012-04-15.

Vid årsstämman kommer ny styrelse att väljas. Om du är intresserad av en plats i styrelsen – kontakta valberedningen (http://www.brflundvaster2.se/?page_id=20) senast 2012-05-18.