Brf Lund Väster 2 | 769621-0322
23 feb 2019

Omläggning lån

Av styrelsen | 2019-02-23 22:44

Omläggning av ett av föreningens tre lån genomfördes 2019-01-30 (lån 2, nedan).
Ny långivare blev SEB. I samband med lånekonverteringen gjordes en extraamortering med 800 000 kr. Nytt lån valdes att bindas på två år.

Efter omläggningen är medelräntan 0,97% för föreningens samlade fastighetslån om 46,8 mkr. Räntekostnad 2019 väntas minska med ca 20 kkr jämfört med 2018, tack vare lägre ränta och lägre låneskuld – och trots att Riksbanken höjde reporäntan med 0,25% i december 2018.

Efter omläggning har föreningen lån enligt följande:

LånBelopp [mkr]Ränta [%]Bindningstid
1170,85%2021-01-30
2160,93%2021-01-28
3151,16%2020-01-24
Summa47