Brf Lund Väster 2 | 769621-0322
2 jan 2019

Energiuppföljning 2018

Av styrelsen | 2019-01-02 20:35

Total värmeförbrukning 2018 ungefär lika året innan (+1%) men större andel har skapats genom fjärrvärme, och mindre av värmepumpen.

Netto fastighetsel 2018 har minskat något (-3% efter avdrag för värmepumpens förbrukning). Föreningen har sedan juli 2016 gemensam el – därmed ingår hushållsel i fastighetsel.

Varmvattenförbrukningen under 2018 har minskat (-16%).

Energiuppföljning20182017Förändring
Värme:
från fjärrvärme, MWh25622613%
från värmepump, MWh281309-9%
summa värmeförbrukning, MWh5375341%
El:
Fastighetsel, MWh329345-5%
varav Värmepump, MWh-75-82-9%
netto Fastighetsel, MWh254263-3%

Varmvatten:
Vattenmätare, m31 882 2 231 -16%