4 nov 2012

Påminnelse om ordningsregler

Av styrelsen | 2012-11-04 22:14

Styrelsen vill påminna om att det finns upprättade ordningsregler vid föreningen, se Dokument på hemsidan.

Ett urval:

5. För att underlätta trappstädning får torkmattor inte läggas utanför entrédörr.

7. Trappor, hisshallar, garage, entréer och gemensamma uteplatser får inte belamras med skräp, bildäck, cyklar, barnvagnar etc., bl.a. av brand- och utrymningsskäl. Dessa utrymmen är inte avsedda som förvaringsutrymmen.

13. Cyklar får endast parkeras i cykelställ, i cykelgarage eller på annan anvisad plats.