19 sep 2012

Intresseanmälan extra lås och/eller titthål i lägenhetsdörr

Av styrelsen | 2012-09-19 18:32

Föreningen vill stämma av intresset av att delta i en gemensam upphandling av extra lås och/eller titthål till lägenhetsdörren. Genom att göra gemensam upp­handling räknar vi med att få ett bra pris, smidig installation och enhetligt utseende.

Detta är en intresseanmälan för att gå vidare med skarp förfrågan till leverantörer. Alla kostnader för installationen bekostas av lägenhetsinnehavaren. När vi vet kostnaden per enhet tar vi upp bindande beställning bland de intresserade. Vid för få intresserade avstår styrelsen från att genomföra gemensam upphandling.

Intresserade anmäler sitt intresse till: andreas.simonsson@brflundvaster2.se alternativt via postfack lgh 6-1302 senast 2012-10-14.

I anmälan anges om intresse avser:
a. Extra lås
b. Titthål
samt kontaktuppgifter såsom Namn, lgh-nr, e-postadress och tel.nr