19 sep 2012

Information från styrelsen – sept 2012

Av styrelsen | 2012-09-19 18:28

Hemsida

I dagarna går ett nytt infoblad ut till medlemmarna. Vi använder hemsidan före­trädesvis gå ut med information till medlemmarna. För att även de som inte använder hemsidan skall nås av information gör vi även utskick till alla medlemmar via pappersutskick emellanåt.

Avskärmning (plank) vid uteplats

Föreningen har inlett arbete med att söka bygglov för plank vid uteplats (gäller boende på botten­våning). Kostnaden för avskärmning står lägenhetsinnehavaren för.

Kontaktperson är Ewa Esbjörnsson Nilsson, ewa.esbjornsson@brflundvaster2.se.

Inglasning av balkong

Föreningen har påbörjat arbetet med att utforma ett förslag för balkonginglasning. Kostnaden för inglasning står lägenhetsinnehavaren för.

Kontaktperson är Monika Ahl, monika.ahl@brflundvaster2.se.

Parkeringsplats för MC

Intresseanmälan om garageplats för MC gick ut i somras. Avgiften är nu fastställd till 50% av ordinarie pris för bilplats i garage, det vill säga för närvarande 325 kr/mån.

Kontaktperson är Lars-Erik Danielsson, lars-erik.dahlstrom@brflundvaster2.se.

Våningsnumrering

Boendetavlan i respektive trapphus är nu uppdaterad. Därmed finns överensstämmelse mellan boendetavla, hiss och våningsmarkering på respektive plan.

Extra lås och titthål i dörr

Förslag från medlem har kommit in om komplettering av lägenhetsdörr med extra lås och titthål. Vi bifogar en intresseanmälan för att kunna göra en samlad upphandling. Kostnaden för extra lås/titthål står lägenhetsinnehavaren för.

Kontaktperson är Andreas Simonsson, andreas.simonsson@brflundvaster2.se.

Ingen reklam, tack!

Många av oss boende vill inte ha reklam i brevlådan och har därför satt upp egen skylt om detta på brevlådan. För att få ett enhetligt utseende på dessa skyltar avser föreningen att köpa in skyltar och dela ut till medlemmarna. Kostnaden för skylten står föreningen för.

När det gäller gruppreklam har direktmarknadsföringsbranschen och Konsumentombudsmannen ingått en överenskommelse om att respektera skyltar där de boende tackar nej till reklam.

Annorlunda förhåller det sig med gruppförsändelser. Till gruppförsändelser räknas gratistidningar, information från statliga och kommunala organ, politiska partier och ideella föreningar. Tanken är att denna information ska nå ut till alla varför gruppförsändelser delas ut till samtliga hushåll.
Källa: www.pts.se

Kontaktperson är Andreas Simonsson, andreas.simonsson@brflundvaster2.se.

Brant infart från Starvägen mot garaget

Det har genomförts två möten med kommunen avseende brant infart från Starvägen mot garage. Även om infarten är brant – så menar kommunen att den inte är tillräckligt brant för att den måste åtgärdas i dagsläget.

Inom ett par år avses det göras ett vägarbete på Starvägen (planändring), varpå vi åter får anled­ning att påverka kommunen vid detta tillfälle. Infarten ligger på kommunens mark.