26 feb 2012

Ekonomisk förvaltning

Av styrelsen | 2012-02-26 16:29

JM inleder samarbete med UBC Ekonomisk förvaltning i Sverige AB (UBC). Detta samarbete börjar gälla fr.o.m. 2012-04-01 och innebär följande för dig som medlem i JMs förvaltade bostadsrättsföreningar:

  • Avier från UBC kommer att skickas ut och inbetalningen sker till bankgiro 5281-6444 eller plusgiro 4895703-9 som finns angivet på inbetalningskortet. Avgiften/hyran betalas i förskott den sista vardagen i månaden innan. Avgiften/hyran aviseras för 3 månader åt gången.
  • Om du idag anmält inbetalning via autogiro av årsavgiften/hyran måste ny anmälan göras. Fyll i blankett (hämtas under avsnitt Dokument) samt återsänd anmälan senast 2012-03-02, så kan du även fortsättningsvis använda dig av autogiro för inbetalning. Autogiroanmälan skickas till UBC, Box 904, 751 09 Uppsala
  • UBC sköter medlems- och lägenhetsförteckning