5 nov 2012

Bindande anmälan extra lås och/eller titthål i lägenhetsdörr

Av styrelsen | 2012-11-05 16:29

Den intresseanmälan som genomfördes sept-okt 2012 har lett till att vi tagit in ett antal anbud. Anbuden har utvärderats och vi tar nu in bindande anmälan för installation enligt:

a. Extra lås, 2200 kr inkl. moms
b. Titthål/tittöga, 795 kr inkl. moms
Installationerna utförs av Låscentralen i Malmö (referens Martin Nettrup)

Undertecknad kontaktar nu de som redan anmält intresse – även övriga är välkomna – för att sammanställa en lista över anmälningar. Listan på anmälda översänds mitten november till Låscentralen.

Låscentralen kontaktar sedan respektive anmäld för att göra upp om tid för installation. Betalning görs genom kortbetalning eller kontanter direkt till Låscentralens installatör i samband med installation (d.v.s. inte genom bostadsrättsföreningen).

Bindande anmälan med kontaktuppgifter (Namn, lgh-nr, e-postadress och tel.nr) sänds till: andreas.simonsson@brflundvaster2.se alt. postfack lgh 6-1302 senast 2012-11-14.