5 apr 2012

Batteriholk

Av styrelsen | 2012-04-05 12:07

Vi vill göra medlemmarna uppmärksamma på att det sedan mars 2012 finns batteriholk uppsatt i anslutning till källsorteringen (parkeringen vid Grisslevägen 11). Se även länk.