22 okt 2012

Avgift varmvattenförbrukning

Av styrelsen | 2012-10-22 17:44

I dagarna skickades avgift för varmvattenförbrukning ut med förfallodag 2012-10-31. Tyvärr är underlaget ofullständigt. Underlag för räkningen skickas ut till samtliga så snart som möjligt.

Utskickad räkning avser förbrukningen april – juni 2012. Vad gäller administrationsavgiften så är det en avgift som Minol tar för att läsa mätaren.