7 nov 2011

Information från styrelsen – september 2011

Av styrelsen | 2011-11-07 22:47

Nedanstående information skall även gått ut i brev till medlemmarna:

Markis

Arkitekten har lämnat färgförslag på markis som just nu utvärderas av styrelsen. Markis får sättas upp efter tillstånd från styrelsen.

Balkonginglasning

För närvarande finns inget bygglov för balkonginglasning

Triple-play

Avtalet med Telia triple play (TV, bredband & telefoni) har en höjning av månadsavgiften från 200 till 216 kr/mån i jämförelse med ekonomisk plan. TV-kanalutbudet har utökas något och bredbandshastigheten har ökats väsentligt, upp till 100 Mbit/s. Därför har styrelsen beslutat höja Er avgift med 16 kr/mån till 216 kr/mån per lägenhet.

Autogiro

Önskemål har inkommit att få betala sin avgift via autogiro. Om flertalet av Er önskar autogiro är tanken att autogiro skall börja fungera from januari månads avgift.

Gemensamhetsanläggning

Tillsammans med grannarna i Brf Vinkelhaken, Brf Lund Väster 3 (byggnation pågår), Wihlborgsfastigheter, HSB och Region Skåne har vi vissa ytor tillsammans och detta har diskuterats vid möte hos Lantmäterimyndigheten. Lantmäterimyndigheten justerar förslagen innan besluten fastställs.

Inre och yttre skötsel

Förfrågan har skickats till tre olika fastighetsskötare och nu pågår utvärdering av offerterna.