13 nov 2011

Autogiro

Av styrelsen | 2011-11-13 08:56

Autogiroinbetalning av hyresavier kommer att fungera fr.o.m. 1 januari 2012 för de som har anmält sig till denna funktion.

Blankett för anmälan om autogiro hämtas under avsnitt Dokument. Blanketten sänds till vår Ekonomisk förvaltning för registrering av uppgifterna.