4 jul 2023

Installationer och montage

Av Peter Röjel | 2023-07-04 21:13

Måndagen den 10 juli startar installationen av elskåp, i källarplan som går till solcellerna.

Dessutom fortsätter monteringen av solceller på taken, så snart vädret tillåter.

Har du frågor? Kontakta någon i styrelsen !

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Lund Väster 2