14 dec 2022

Hyra och avgifter gällande från 2023-01-01

Av Ulrika Mundt-Petersen | 2022-12-14 20:00

Vid styrelsemöte 2022-12-09 beslöts om hyra och avgifter som gäller från 2023-01-01 (förutom lägenhetsel som höjdes 2022-11-01). 

De flesta avgifterna höjs och blir enligt följande:

Årsavgift lägenhet:561 kr/kvm (medelvärde)höjd 2 %
Hyra garageplats:700 kr/mån bil ("vanlig" parkeringsplats)

970 kr/mån + elförbrukning 3,50 kr/kWh (elparkering)
350 kr/mån MC/moped

uppräknad

Bredband:216 kr/månoförändrad
Varmvatten:58,3 kr/kbm

uppräknad

El (fr o m 2022-11-01, kan ändras):3,11 kr/kWh

uppräknad

Pantsättningsavgift:525 kr (1 % pbb)justerat pbb
Överlåtelseavgift:1 313 kr (2,5 % pbb)justerat pbb
Andrahandsupplåtelseavgift:438 kr/mån (1/12*10% pbb)justerat pbb
Påminnelseavgift:60 kroförändrad

Prisbasbeloppet för år 2023 är 52 500 kr (2022: 48 300 kr).