Garagestädning

Garaget städas tisdagen den 28 maj 2019 kl 08-16.

Vänligen flytta ut fordon så arbetet kan utföras så smidigt som möjligt, och så man har möjlighet att komma åt överallt. Vi kan inte ansvara för eventuellt nedsmutsning av fordon som lämnas kvar i garage under dagen.

Tack för hjälpen!

Underhåll i garage

Under perioden 4-15 mars 2019 pågår underhåll i garagehalvan som vetter mot Grisslevägen 10-12-14 (garageplats 76-, Brf Lund Väster 3).

Under perioden lånar Brf Lund Väster 3 lediga platser i garagehalvan som vetter mot Grisslevägen 2-4-6.

Lånevagn i garage

Styrelsen har beslutat skaffa ytterligare en lånevagn och ställa i garaget vid parkeringsplats 24, denna gång en klassisk kundvagn.

Vagnarna är för utlån till boende och avsedda att lättare bära hem varor från bilen.

Såväl boende i Brf Lund Väster 2 (Grisslevägen 2-6) som Brf Lund Väster 3 (Grisslevägen 8-14) är välkomna att använda vagnarna – men var vänlig och ställ tillbaka dem så snart som möjligt efteråt.

Reparation i garage

6-7 september 2018 kommer entreprenör att arbeta med avseende på skadan av två pelare i garaget, vid garageplats 28-29.

I deras arbete ingår att ta bort lösa betongdelar från befintliga betongpelare samt kontrollera att ingen dubb från bjälklaget finns kvar i densamma, laga upp betongpelare och måla dessa med samma färgnyans som tidigare. Entreprenören kommer täcka in berörda ytor för att minimera damm. Målningen görs senare om torktiden kräver detta.

Bilägare som måste flytta sina bilar pga arbetet meddelas separat. Då mindre damm kan förekomma kan även fler vilja ta bort sina bilar.

Stämp (monteringsstöd) kommer att stå kvar ytterligare en tid. Ersätts i ett senare skede till permanenta stålstolpar.

Skada i garage

Vi har, sedan januari 2018, sett sprickor i två pelare i garaget, vid garageplats 28-29. Pelarna är placerade under en så kallad dilatationsfog (expansionsfog), och även fogen visar ”spricka”.

Besiktningsman har varit på plats för att hjälpa oss hantera skadan, och det är också han som knackat ner löst hängande betong vid p-plats 29 som ändå var på väg att släppa. Skadan är reklamerad till entreprenören (JM).

Elabonnemangsanalys och laddstolpar elbilar

Föreningen har tagit kontakt med Kraftringen (vår elnätsleverantör) för att bedöma ett par saker:

Elabonnemangsanalys

Föreningen har beställt ”elabonnemangsanalys” av Kraftringen. Syftet var att kontrollera om vi har rätt elabonnemang i förhållande till vår förbrukning, eller om det finns pengar att spara genom att ändra vårt abonnemang. Idag har vi ett 160 A säkringsabonnemang.

Läs mer

Passerkort garage och kameraövervakning

Under hösten 2017 byts system för att på distans öppna garageporten. Samtidigt installeras kompletterande kameraövervakning:

  • nytt passerkort – individuellt registrerat passerkort som kan spärras om man blir av med den. Passerkortet används när man med bil vill passera garageporten. Gammal fjärrkontroll blir funktionslös.
  • automatisk distansavkänning – med nytt passerkort synligt i vindrutan räcker det att man närmar sig porten inifrån eller utifrån för öppning
  • bevakning – kompletterande kameraövervakning installeras

Nya passerkort registreras och delas ut till de som hyr garageplats. Växling av system för öppning av garagekort görs 6 november 2017.

Ovanstående utrustningen är gemensam för Brf Lund Väster 2 (Grisslevägen 2, 4, 6) och Brf Lund Väster 3 (Grisslevägen 8, 10, 12, 14).