Om Andreas Simonsson

Administrerar hemsidan.

Ändrad avgift hushållsel

Vid styrelsemöte 2018-10-29 beslöts justera avgifter för varmvatten och hushållsel. Ny avgift införs på förbrukning som börjar 2018-11-01:

På grund av ökat inköpspris kommer föreningen att höja avgift för hushållsel med 0,20 kr/kWh (+20 %); ny avgift 1,19 kr/kWh. Avgift för varmvatten behålls oförändrad, 49,25 kr/m3 (+0 %).

Debitering sker i efterskott, ändringen debiteras första gången på månadsavi för april 2019.

Årsavgift, garagehyra och övriga avgifter för 2019 presenteras efter avslutat budgetarbete i slutet av innevarande år.

Boule

Våra grannar i Brf Vinkelhaken (Grisslevägen 1-11) har en boulebana. Föreningens medlemmar är välkomna att använda denna (precis som Vinkelhakens medlemmar är välkomna att låna lekplatsen på vår innergård).

Beställning av lägenhetsnycklar

För att säkerställa integriteten och säkerheten i nyckelsystemet införs justerade rutiner kring beställning av kompletterande lägenhetsnycklar:

 1. Boende tar kontakt med Nyckelansvarig i styrelsen (vi har flera) genom e-post, styrelse@brflundvaster2.se, med uppgift om:
  • Hur många nya lgh-nycklar man vill beställa
  • Namn (på den som hämtar nyckeln)
  • Personnummer (på den som hämtar nyckeln)
  • Telefonnummer (till den som hämtar nyckeln)
  • Stämpling på den befintlig lgh-nyckeln (ex: AAA111 L-1)
 2. Nyckelansvarig i styrelsen gör beställning hos låsfirman Certego i Lund
 3. När nycklarna är klara (ett par arbetsdagar senare) hämtar och betalar boende sina nya nycklar hos Certego, Propellervägen 16, Lund

Nya nycklar måste alltså beställas av nyckelansvarig i styrelsen.

Kassun för källsortering

Vi har noterat tidvis överfylld kassun för pappersförpackningar, men också lämnade kartonger utanför.

Inga sopor får lämnas utanför kärlen.

Vi uppmanar våra medlemmar att klämma ihop kartonger så att de tar minimal plats, samt om kassunen är full gå till motsvarande på Grisslevägen 2 respektive Grisslevägen 11.

Byte wifi-router och tv-boxar i lägenheter

Avtalsförlängning om TV, telefoni och bredband tecknat med Telia i utbyte mot nya teknikprodukter (1 wifi-router och 2 tv-boxar per lägenhet). Bredbandshastigheten justeras till 100/100 Mbit/s. TV-kanalpaket genom föreningen samma som idag, Telia Lagom. Månadsavgift/hushåll hålls oförändrad, 216 kr/mån.

Ny router, Technicolor TG799vac Xtream; ny TV-box, Arris VIP 4302. Produkterna ägs av föreningen och skall vara kvar i lägenheten vid överlåtelse.

Läs mer

Ny dörrautomatik

Ny dörrautomatik upphandlad. Dörröppnare installeras på dörrar mellan trapphus och garage, samt entrédörrar – totalt omfattas 9 dörrar (befintlig dörrautomatik Grisslevägen 6 behålls och kompletteras).

’Armbågskontakt’ används för att öppna respektive dörr. Från trapphus mot garagesluss dörröppning via nyckelbrytare. Entrédörr öppnas med portkod och därefter trycka på öppningsknapp.

Preliminärt installeras dörrautomatiken under 2018v40.

Ny trapphusbelysning

Ny trapphusbelysning upphandlad. Nya armaturer som monteras är av typ LED-belysning med närvarosensor och är dimbar. Det innebär att armaturen alltid är tänd på sparlåga (ca 10%) och tänds upp då den detekterar rörelse i närheten.

En variant av armaturen som förutom närvarosensor och är dimbar även innehåller nödljus monteras på varje våningsplan (som tänds upp vid strömavbrott).

Ny armatur har samma utseende som dagens trapphusarmaturer – men med lite större diameter. Nya armaturer är färre än befintligt antal, vilket innebär att några placeringar kommer förskjutas. Nya armaturer installeras symmetriskt på varje våningsplan för god täckning.

Lånevagn i garage

Styrelsen har beslutat skaffa ytterligare en lånevagn och ställa i garaget vid parkeringsplats 24, denna gång en klassisk kundvagn.

Vagnarna är för utlån till boende och avsedda att lättare bära hem varor från bilen.

Såväl boende i Brf Lund Väster 2 (Grisslevägen 2-6) som Brf Lund Väster 3 (Grisslevägen 8-14) är välkomna att använda vagnarna – men var vänlig och ställ tillbaka dem så snart som möjligt efteråt.