2 dec 2021

Hyra och avgifter för år 2022

Av Ulrika Mundt-Petersen | 2021-12-02 18:00

Vid styrelsemöte 2021-11-30 beslöts om hyra och avgifter för år 2022. 

Hyra och avgifter lämnas oförändrade på 2021 års nivå, med undantag för varmvattnet som höjdes och ändringar med avseende på nytt prisbasbelopp, enligt följande:

Årsavgift lägenhet:550 kr/kvm (medelvärde)oförändrad
Hyra garageplats:650 kr/mån bil ("vanlig" parkeringsplats)

900 kr/mån + elförbrukning 1,80 kr/kWh (elparkering)
325 kr/mån MC/moped

oförändrad

Bredband:216 kr/månoförändrad
Varmvatten:54,36 kr/kbm

uppräknad

El:0,95 kr/kWhoförändrad
Pantsättningsavgift:483 kr (1 % pbb)justerat pbb
Överlåtelseavgift:1 208kr (2,5 % pbb)justerat pbb
Andrahandsupplåtelseavgift:403 kr/mån (1/12*10% pbb)justerat pbb
Påminnelseavgift:60 kroförändrad

Prisbasbeloppet för år 2022 är 48 300 kr (2021: 47 600 kr).