2 dec 2021

Hyra och avgifter gällande från 2022-01-01

Av Ulrika Mundt-Petersen | 2021-12-02 18:00

Vid styrelsemöte 2021-11-30 beslöts om hyra och avgifter som gäller från 2022-01-01. 

Hyra och avgifter lämnas oförändrade på 2021 års nivå, med undantag för varmvattnet som höjdes och ändringar med avseende på nytt prisbasbelopp, enligt följande:

Årsavgift lägenhet:550 kr/kvm (medelvärde)oförändrad
Hyra garageplats:650 kr/mån bil ("vanlig" parkeringsplats)

900 kr/mån + elförbrukning 1,80 kr/kWh (elparkering)
325 kr/mån MC/moped

oförändrad

Bredband:216 kr/månoförändrad
Varmvatten:54,36 kr/kbm

uppräknad

El (t o m 2022-10-31):0,95 kr/kWhoförändrad
Pantsättningsavgift:483 kr (1 % pbb)justerat pbb
Överlåtelseavgift:1 208kr (2,5 % pbb)justerat pbb
Andrahandsupplåtelseavgift:403 kr/mån (1/12*10% pbb)justerat pbb
Påminnelseavgift:60 kroförändrad

Prisbasbeloppet för år 2022 är 48 300 kr (2021: 47 600 kr).