Brf Lund Väster 2 | 769621-0322
8 dec 2020

Hyra och avgifter för år 2021

Av styrelsen | 2020-12-08 22:13

Vid styrelsemöte 2020-11-30 beslöts om hyra och avgifter för år 2021. 

Hyra och avgifter lämnas oförändrade på 2020 års nivå, med undantag för elen som sänktes och ändringar med avseende på nytt prisbasbelopp, enligt följande:

Årsavgift lägenhet:550 kr/kvm (medelvärde)oförändrad
Hyra garageplats:650 kr/mån bil ("vanlig" parkeringsplats)

900 kr/mån + elförbrukning 1,80 kr/kWh (elparkering)
325 kr/mån MC/moped

oförändrad

Bredband:216 kr/månoförändrad
Varmvatten:49,25 kr/kbmoförändrad
El:0,95 kr/kWhsänkt
Pantsättningsavgift:476 kr (1 % pbb)justerat pbb
Överlåtelseavgift:1 190 kr (2,5 % pbb)justerat pbb
Andrahandsupplåtelseavgift:397 kr/mån (1/12*10% pbb)justerat pbb
Påminnelseavgift:60 kroförändrad

Prisbasbeloppet för år 2021 är 47 600 kr (2020: 47 300 kr).