Brf Lund Väster 2 | 769621-0322
26 nov 2019

Hyra och avgifter 2020

Av styrelsen | 2019-11-26 22:56

Vid styrelsemöte 2019-11-25 beslöts om hyra och avgifter för 2020. 

Hyra och avgifter lämnas oförändrade på 2019 års nivå, med undantag för ändringar med avseende på nytt prisbasbelopp, enligt följande:

Årsavgift lägenhet:550 kr/kvm (medelvärde)oförändrad
Hyra garageplats:650 kr/mån bil
325 kr/mån MC/moped
oförändrad
Bredband:216 kr/månoförändrad
Varmvatten:49,25 kr/kbmoförändrad
El:1,19 kr/kWhoförändrad
Pantsättningsavgift:473 kr (1 % pbb)justerat pbb
Överlåtelseavgift:1 182,50 kr (2,5 % pbb)justerat pbb
Andrahandsupplåtelseavgift:394 kr/mån (1/12*10% pbb)justerat pbb
Påminnelseavgift:60 kroförändrad

Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr (2019: 46 500 kr).