Energiuppföljning 2018

Total värmeförbrukning 2018 ungefär lika året innan (+1%) men större andel har skapats genom fjärrvärme, och mindre av värmepumpen.

Netto fastighetsel 2018 har minskat något (-3% efter avdrag för värmepumpens förbrukning). Föreningen har sedan juli 2016 gemensam el – därmed ingår hushållsel i fastighetsel.

Varmvattenförbrukningen under 2018 har minskat (-16%).

Läs mer

Läckage värmerör element

Idag, 2018-04-29, upptäcktes vattenläckage i källaren på ett av huset från ett värmerör till element (stamledning). För att begränsa vattenskadan har värmekretsen stoppats och tömts, därmed har vi just nu ingen värme från elementen i huset.

Felsökning och åtgärd pågår.

Uppdatering 2018-05-02: Värmen återställd. Boende kan gärna göra extra avluftning av sina element (men det borde inte kommit in så mycket luft i elementen pga stoppet).

Elabonnemangsanalys och laddstolpar elbilar

Föreningen har tagit kontakt med Kraftringen (vår elnätsleverantör) för att bedöma ett par saker:

Elabonnemangsanalys

Föreningen har beställt ”elabonnemangsanalys” av Kraftringen. Syftet var att kontrollera om vi har rätt elabonnemang i förhållande till vår förbrukning, eller om det finns pengar att spara genom att ändra vårt abonnemang. Idag har vi ett 160 A säkringsabonnemang.

Läs mer

Energiuppföljning 2016

Värmeförbrukningen ökade under 2016 (4%); fjärrvärmeförbrukning ökade med 37%, samtidigt som återvinningen från värmepumpen minskade med 13%. Under året har även varmvattenåtgången ökat något (3%). Att fjärrvärmeförbrukningen ökat tolkas som att vi sämre kunnat tillvarata värmeåtervinning från vår värmepump, samtidigt som behovet ökat. Läs mer